ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Една от основните грижи на Органик Нейчър Планет ЕООД („JS AESTHETICS, наричано по-долу за краткост JS Aesthetics , Ние или Дружеството) е сигурността на личните данни на физическите лица – нашите пациенти и посетителите на сайта ни. Предприели сме необходимите мерки, за да приведем дейността си и управлението на уебсайта си в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита и поверителност на информацията.
Когато събираме лични данни на потребителите и посетителите на уебсайта ни следваме принципите за свеждане на обработваните данни до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност. Стремим се да обработваме само лични данни, които са от съществено значение и са подходящи за целите на предмета ни на дейност.
Тази политика за поверителност се отнася както за информация, събирана чрез уебсайта на JS Aesthetics, така и за личните данни, които обработваме при осъществяване на дейности, свързани в маркетинг и представяне на нови услуги.
Категории лични данни, които се обработват. Цели на обработването
“ОРГАНИК НЕЙЧЪР ПЛАНЕТ” ЕООД обработва онези лични данни, които са необходими и свързани с дейността ни, като при това действа в качеството на администратор на лични данни.
– Лични данни, обработвани във връзка с използването на уебсайта ни
При посещение на сайта ни ние обработваме следните видовете лични данни:
 • Лични данни с цел идентификация и контакт с клиента – имена, възраст, пол, телефонен номер, електронна поща, снимка, банкова информация (номер на банкова сметка, наименование на банката).
 • Чувствителни лични данни за здравословно състояние – във връзка със запазване на час за консултация, преглед или предоставяне на услуга събираме информация за вашето здравословно състояние.
 • Лични данни при посещението на уебсайта
 • Лични данни на свързани с пациента лица – семеен статус и родствени връзки; имена, телефонен номер и електронна поща на лицата, които пациентите ни посочват като лица за контакт;
 • Лични данни при комуникация с пациента по телефон – в допълнение на данните за идентификация, в определени случаи събираме и запис на гласа и съдържанието на разговора с представител на Дружеството;
 • Други лични данни, които ни разкривате – лични данни, включително относно здравословното Ви състояние, съдържащи се във Ваши писма или съобщения до нас, получени по имейл, чрез формата за контакт на сайта, чрез социалните мрежи или по друг начин, в жалби, оплаквания или сигнали. Ваши снимки, лични истории и впечатления от услугите на JS Aesthetics, които ни предоставяте за публикуване на сайта ни и профилите ни в социалните мрежи.При посещение на уебсайта ни, JS Aesthetics винаги обработва лични данни във връзка с услуга, предоставяна от Дружеството или поискана от субекта на данните към настоящия момент, или в предходен момент, като обработката е необходима за постигането на някоя от следните цели:
  • идентификация на лицето;
  • за подготовка, управление и изпълнение на услуга, предоставяна или заявена от пациента през някоя от функционалностите на сайта ни (например при подготовка и управление на заявен час за посещение на специалист и т.н.);
  • за управление, поддръжка и подобрение на сайта ни (например във връзка с обновяване на съдържанието, подобряване функционирането на отделните модули и др.);
  • за контакт с пациента – например използваме Вашия телефонен номер, за да Ви напомним за предстоящо посещение при нас
  • за извършване на статистически анализи и оценки;
  • за обработка на искания, жалби, мнения, запитвания, коментари;
  • други цели, определени в договор или правна норма;
  Нашият интернет сайт използва бисквитки и социални приставки (Facebook Pixel например), за да функционира по-добре и ефективно. При посещение на сайта те събират ограничен набор от лична информация автоматично.
 • Лични данни, обработвани за целите на  подобряване на клиентското обслужване и за реклама
  С цел подобряване на нашите услуги и качеството на обслужване, обработваме лични данни, съдържащи се във форми за обратна връзка, клиентски анкети и допитвания и статистически данни.
  При възможност, обработваме тези данни в анонимизиран вид.
  За целите на директен маркетинг използваме Ваши данни за контакт (електронна поща, Viber, SMS), за да Ви информираме за продукти и услуги, предлагани от JS Aesthetics и от други, свързани с нас дружества, както и да изпращаме информационни бюлетини и информация за кампании. Данни за такива цели използваме само след ваше изрично съгласие за това (чрез абониране за бюлетина ни) или на основание нашия легитимен интерес.  В случай че не желаете да получавате маркетинг съобщения от нас, можете по всяко време да оттеглите своето съгласие и да възразите срещу това, като се свържете с нас.
 • За целите на популяризиране на качеството на предоставяните от нас услуги публикуваме на сайта си вашето мнение и истории. За тази цел събираме и обработваме вашите снимка, имена, възраст, пол и данни за здравословното ви състояние. Тези данни вие ни предоставяте доброволно и ние публикуваме историята ви на сайта само след вашето изрично и информирано съгласие. В случай че не желаете да използваме данните Ви за тази цел, можете да възразите срещу това.
  За колко време съхраняваме вашите лични данни?
  JS Aesthetics съхранява личните ви данни само за минимално необходимия срок, за да постигне целите, посочени в настоящата Политика, както и когато по силата на закон е задължена или има право да ги съхранява за по-дълъг период.
  Срокът на съхранение определяме, като вземаме предвид различни фактори, включително продължителността на предоставяне на услуги (например във връзка със запазване на час за консултация; и др.), ако е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции (например при предявяване на претенции за неизплатени задължения), или дали имаме правно задължение да съхраняваме данните (например медицински документи).
  Ако сте пожелали да ви изпращаме нашия бюлетин или други промоционални и/или информационни материали, свързани с предоставяните от нас услуги или с други маркетингови и/или рекламни цели, като например публикуването на личните ви истории на сайта ни, ще обработваме посочените от Вас данни, докато не оттеглите съгласието си или не се отпишете от получаването на съобщения от нас.
  С кого споделяме Вашите лични данни?
  Посочените по-горе лични данни се предоставят единствено на наши доверени партньори (доколкото това е необходимо за използваните от нас услуги например по уеб дизайн и поддръжка на сайта ни), за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност.
  По отношение на услугите, които предоставяме самостоятелно или съвместно с наши партньори, обменяме лични данни на клиенти, доколкото това е необходимо за съответната услуга (като например с цел контакт с Вас посредством чат клиент), контрол за изпълнение на договорни задължения, отчетност пред партньорите на JS Aesthetics и защита на техните интереси.
  Когато защитаваме правата и легитимните си интереси и ако използваме услугите на външни консултанти, адвокати, преводачи, одитори, и др., им разкриваме онзи обем от лични данни, който е необходим, за да ни съдействат.
  Хил Клиник споделя с трети страни Вашите данни за маркетингови цели или с цел информирането ви за промоции, посещения на лекари извън София, или за други цели само след вашето изрично и информирано съгласие за това.
  Предоставянето на данни на нашите партньори е необходимо, за да можем да Ви доставим услугите, които сте заявили, както и за да подобрим функционирането на нашата интернет страница.
  Как защитаваме вашите права?
  Хил Клиник обработва Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове.
  Когато събираме лични данни, ние го правим в минимален обем и само за предварително и ясно определени цели и срокове на съхранение. Достъп до данните предоставяме само на ограничен брой лица, които са предварително обучени и инструктирани как да работят с данните.
  Какви са Вашите права?
  Като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните за вас лични данни (право на достъп).
  Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).
  Важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време. Това свое право можете да упражните само за онези категории лични данни, които обработваме на основание Вашето съгласие.
  Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, е-мейл: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен/регулаторен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните ви данни от Дружеството.
  За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на joannashanaa95@gmail.com
  Ще отговорим на всяко ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 дни от получаването на искането. Ако не сме в състояние да го сторим по независещи от нас причини, ще Ви уведомим своевременно като посочим и причините за забавянето.
  Промени в настоящата политика
  Всяка промяна на настоящата политика ще бъде обявена на интернет страницата на JS Aesthetics и във всеки наш кабинет. При съществена промяна на информацията допълнително ще ви уведомим чрез изпращане на имейл или SMS съобщение, доколкото и ако имаме основание да обработваме тези данни за контакт с Вас.
  Връзка с нас
  Ако имате някакви въпроси относно обработваните от нас ваши лични данни, можете да се свържете с нас по имейл на joannashanaa95@gmail.com

JS Aesthetics Clinic   ©  2022 | Всчики права запазени

Translate »